(துணை வருவேனே….)

உன் உதரம் தாங்கும் அக்கயிறு−
என்னை இறுக்குதடா;
கண்ணில் பட்ட காட்சியதனால்−
மனம் கனக்குதடா!

உரலின் பாரம் தாங்காமல்−
உன் இடை வலிக்கிறதோ?
பரபரவென வந்ததினால்−
உன் நடை தளர்கிறதோ?

மருத மரங்கள் இடையிலிருக்கே!
மார்கம் வேறில்லையோ?
திருவிளையாடல் இது தானோடா?
என் தவிப்பே, ஏறுதடா!

ஏதாவது உனக்கானாலோ−நான்
என் செய்வேனடா?
மாதா அவள் அறிந்தாலுமே−
பதைபதைப்பாளேடா!

பார்ப்பதெல்லாம் அசுரரென்று, என்−
பார்வை சொல்லுதடா;
போதுமே உன் லீலையெல்லாம்;
பேதை தாங்கேனடா!

ஆருக்கு நீ அருளிடவே−
இந்த அவசரமோ?
வேருக்கிடையில் உரலிருக்கே!
இரு, துணைக்கு வாரேன்!

(கொஞ்சம், எனக்காய்…)

மனதில் தோன்றும் எண்ணம் எல்லாம்−
மாதவா, உனக்குச் சொல்லவா?
மடியினில் வைத்து, மார்புடன் அணைத்து−
மயங்கும் என் நெஞ்சை, விள்ளவா?..

கொடும் துயர்தானே பிறவியின் பிடியில்−
கண்ணா, நீயும் அறியாயோ?
சுடும் சுழல் தந்து சீவனை எல்லாம்−
சோதிப்பதும் என்றும் முறைதானோ?

விதியை மாற்றும் வல்லமை இருக்க−
வேடிக்கைப் பார்த்திடல், தகுமோ?
பதி நீ என்றால், பரிந்தே அருள−
பரமன் உனக்கென்ன தடையோ?

போவதும் வருவதும் வாழ்க்கை என்றாக்கி−
பாதகமலம், நீ மறுப்பாயோ?
ஆவதும், அழிவதும் அச்சுதன் உன்னால்!
ஆயினும் இவரையே, வெறுப்பாயோ?

தாயே தள்ளிடும் சேயின் நிலைக்கு−
தரணியில் உவமையும் உள்ளதோ?
வாவென அழைத்து, உய்வே தந்தால்,
வாழ்ந்தே போவார் இல்லையா?

பெருகிடும் கருணை, கொண்டே நீயும்−
பாலித்து, பதமே ஏற்றிடு!
உருகியே உன்னை வேண்டுகின்றேனே..
உன் அடியன் குரல், செவி சாற்றிடு!.

(இன்றைய பார்த்தனுக்கோர் இனிய பாடம்..)

(இது, யாரையும் புண்படுத்தும் நோக்கத்தில் எழுதப்பட்டதல்ல.. நம்மை நாமே சுயபரிசோதனை செய்து கொள்வோம் என்ற நினைவு படுத்த எழுந்த பதிவாகும்.. தவறென உணர்ந்தால், அடியேனை, மன்னித்தருள ப்ரார்த்திக்கிறேன்..)

(“உள்ளத்தில் நல்ல உள்ளம்” மெட்டு..)

வரதனை துதிப்பவரில்,
வேற்றுமை என்பது−
வேதனை சேர்க்குமடா, பார்த்தா..
ஊரே சிரிக்குமடா!

வரதனை துதிப்பவரில்,
வேற்றுமை என்பது−
வேதனை சேர்க்குமடா, பார்த்தா..
ஊரே சிரிக்குமடா!

திருமண் தரிப்பதில்லை;
குருவை நினைப்பதில்லை;
இரு பிளவிங்கேனடா, பார்த்தா,
ஒரு கணம் நீ யோசிடா,
பார்த்தா..
பொறுமையை நீ பேணடா…

வரதனை துதிப்பவரில்,
வேற்றுமை என்பது−
வேதனை சேர்க்குமடா, பார்த்தா..
ஊரே சிரிக்குமடா!

முன்னோர்கள் சொன்னதெல்லாம்,
முடியாதெனச் சொல்லி,
உன் வழி நடந்தாயடா, பார்த்தா,
உண்மையை மறுப்பாயோடா?

வரதனை துதிப்பவரில்,
வேற்றுமை என்பது−
வேதனை சேர்க்குமடா, பார்த்தா..
ஊரே சிரிக்குமடா!

ஒற்றுமை ஒன்றால்தான்,
உமக்கே உயர்வு வரும்;
பெற்றவன் சொன்னேனடா,
பார்த்தா,
கற்றதை, தெளிவாயடா…
பார்த்தா..
மாற்றமும் கொணர்வாயடா..

வரதனை துதிப்பவரில்,
வேற்றுமை என்பது−
வேதனை சேர்க்குமடா, பார்த்தா..
ஊரே சிரிக்குமடா!!

(தாயன்பு துலங்கிடுமே…)

பல தெருவும் கடந்து வந்தேன்−
பலனேதும் இல்லையம்மா;
சில கணமும் செலவழிக்க−
எனக்காருமில்லையம்மா!

ஆயுள்ளம் என்பதனால், உன்−
அக ஓட்டம் அறிவேனே;
தாயுள்ளத்து தயை பெறவே,
தேடி, உன் வாசல் வந்தேனே!

சொல்லாமல் அறியுமுள்ளம்−
சொத்தாச்சே, உந்தனுக்கு;
இல்லையென்னா இதயமும்−
இயல்பாச்சே, இங்குனக்கு!

பார்வையாலே வினவுகின்றேன்;
பரிவாயோ நீ எனக்கு?
பசித்திருக்கும் வயிற்றுக்கே−
புசிக்க உணவும் ஈவாயோ?

கேட்கும் முன்னே கொடுக்கின்ற−
கற்பகத் தருவே நீ! உனைக்−
கேட்டு விட்டேன் என்பதனால்−
கோபிக்காதே, அற்பனே நான்!!

(தருவாயா, பெறுவேனா?…)

கறுப்பே அழகென்றாரே−
கண்ணா, உன்னைக்−
கண்ட பின்னே,
விண்ட வார்த்தையோ, அது?

பூவாய் சிரித்தான்;
புன்னகை அரசன்;
ஈதெல்லாம்−
உன்னைப் பார்த்த பின்னே,
பிறந்த சொற்கள் தாமோ?

வதனமே சந்த்ர பிம்பபோ,
என வினவியதும்,
உன் தரிசனம்,
ஆன பின்னோ?

கள்ளமிள்ளா பிள்ளையன்பும், நீ−
காட்டிக் கொடுத்த
கருணை தானோ?

ஈருடல்கள் இணைந்தாலே,
ஓருயிராய்−
உருமாறும் என்பதும்,
உன்னால் தான் புரிந்திடுமோ?..

இவையனைத்தும் அனுபவிக்க,
அடியேனும் ஆயத்தமே..
ஆயனே, வருவாயா,
உன்னைத் தருவாயா?…