(35)

​காணுமிடமெல்லாம், எனக்கு−

கண்ணன் தெரிவதேனோ, சகியே?

நானும், அவன் நினைவில்,

நிலை மயங்கியே நிற்பதேனோ, சகியே?
வானில் நிலவைக் கண்டால், அவன்

வதனம் மனதில் உதிப்பதேனோ?

ஏனிந்த மாற்றமெல்லாம் சகியே, 

இதை, யாரே உரைப்பாரோடி?
வாடைக்காற்றடித்தால், அவன்

வருகையே பார்த்திருப்பேனடி!

வாடி நான் வீழும் முன்னே, அவன்

தேடியே வருவானோடி?
தென்றல் வருடுவதாய்−அவன்

தண் விழி, பார்த்திடுமே!

என்னென்று சொல்வேனடி? அவனில்−

எனை, நானும் தொலைத்தேனடி!
தளிர் கரம் அணைக்கையிலே−என்

தவம், பூர்த்தியே அடைந்ததடி!

உயிர்ப்பித்து என்னையுமே−தன்

உள்ளத்துள், ஒளித்தானேடி!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s