( தாயாரின் தயை வேண்டி ப்ரார்த்தனை…)


கருத்த என் கண்ணனின் திருமார்பில்,

நிறுத்தி வைத்த மின்னற் கொடி போலும் ஓளியுடையாய்!

நின் கண்களாம் தாமரையால், நீ கனிந்தெனை நோக்க,

என் வறுமையும் நீங்கி, வளமும் பெருகிடுமே!
மலர் நாடி, கரு வண்டு, வந்து வந்து செல்வது போல்−

அலர்மேல் மங்கையே! நின் கருவிழிச் சுடர் இரண்டும்−

கார்வண்ணன் மீது, காதலில் நெருங்கி,

நாணத்தில் அகல்கிறதே!

பாற்கடல் பொக்கிஷமே!

பார்த்திடுவையோ, பாமரன் என்னையுமே?
அரை கண்கள் மூடி, ஆனந்தத் துயில் கொள்ளும்

மறையோனை, நீ மயங்கியே நோக்குகின்றாய்!

மகிழ்வின் பிறப்பிடமே! மதுரவிழி இருப்பிடமே!

அகம் குளிர்ந்தே, அண்டிய எனக்கு, நலமும் நீ சேர்ப்பாயோ?
மாயனுக்கும், நிறை செல்வம் அருளும் பெரும் பேறே!

சேய் நானும், ஏற்றம் பெருகிடவே, நீ நயந்தே, நோக்கிடுவாய்!

மங்களத்தின் உறைவிடமே! மாலவனின் நிறை குடமே!

சங்கடங்கள் நீங்க, நின் கயல் விழியால், எனை கண்டிடுவாய்!
அமிழ்தும், நிலவும், உடன் பிறப்பாய் உடையவளே!

உனை வணங்குகின்றேன்; வையம்−

உமிழ்ந்தானின் தர்ம பத்தினியே! 

உனை வணங்குகின்றேன்;

மாதவனின் மனையாகி, மகிமை கொண்டவளே!

மனங்களெல்லாம் அறிந்த தாய், நீயன்றோ?

சாதகமாய், செல்வம் யாவர்க்கும் அளிப்பவளே!

பாதகன் என்னையும், பரிவோடு பார்த்திடுவாய்!
வேத வடிவானவளே! உலகம் மூன்றனுக்கும் அன்னையே!

வேண்டிடும் மாந்தர் தம் வாழ்வில், குறையேதும் வாராது காத்தருள்வாய்!

நிறை செல்வம் யாம் பெற்று, பல் நலம் சேர்ந்து வாழ,

விரைந்துனது, விழி மலரால், உன் மகவெனவே, ஆட்கொள்வாய்!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s