​(நாச்சியார் மறுமொழி − 62)  

கண்ணன், தன்னை மறைக்கும் போது−இந்த

காலம் நீள்வதேன்?

மன்னன் கண் முன் நிற்கும் போது−

அதுவே, விரைவதேன்?
விழிகள் தீண்டினால், என் வேதனை தீருமா?

வேங்குழல் ஓசையில், என் மனம் ஆறுமா?

வழியே தோன்றுமா, அவனையும் சேர்ந்திட? அவன்−

வாழ்வும் தருவனா, என் கலி தீர்ந்திட?
மனதின் நினைவுகள், மாதவன் அறிவனா?

மங்கை என் நிலையையும், அவன் உளம் உணருமா?

இனமே தெரிந்தெனை,  அவனும் ஆள்வனா? இல்லை,

இன்னமும் ஏங்கியே, இளைத்திட செய்வனா?
தனிமையை விரட்டி, எனை தன் மடி சாய்ப்பனா?

தளிர் கரம் கொண்டு எனை,

தாங்கியும் பிடிப்பனா?

இனிமையை கூட்ட,  எங்கள்− இதழ்களை இணைப்பனா?

இடைவெளி கழித்து, என்னை−

தன்னுடன் பிணைப்பனா?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s