​(யசோதை “பா”வம்…)

முப்பத்து முக்கோடி தேவர்கள்,

முனி கணங்கள்,

எப்போதும் சிந்தையில் உனைத் தாங்கி நிற்கும்,

அப்பழுக்கில்லாத ரிஷி கணங்கள், ஆதித்யர்கள்,

ப்ரம்ம, ருத்ராதியர்கள்,

பக்த ஜன கோடிகள், என்று

எப்பொழுதும், எல்லோரும், சூழ்ந்து நின்றேத்தி, எண்ணைப் புளிப்பழம் கொண்டு, 

எம்பிரானே, உன்னைத்தயாரித்து,

நாறு சாந்தம் பூசி, 

நன்னீர் பொற்குடங்களால் நீராட்ட, 

நின் திருமஞ்சன வைபவம்,

நாளெல்லாம் நிகழ்ந்தாலும், 
என் முழந்தாளில் உன்னை நிமிர்த்தி வைத்தும், கவிழ்த்து வைத்தும், 

நம்பி, நீ அழ அழ, 

நாலு வித தைலங்கள் தேய்த்து, 

சுடுநீர் பதமாக விட்டுக் கொண்டு, 

வாசனை திரவியங்களால் உன்னை நீராட்டி, 

அகில் புகையால் தூபமிட்டு,

மயிலிறகாய் வஸ்திரமும், 

மங்களமாய் சந்தன திலகமும் இட்டு, 

அலங்கரித்த அழகிய தொட்டிலில், 

உன்னைக் கிடத்தி, 

நான் தாலாட்டுப் பாட, 

நீ தளர்ந்து துயில் கொள்ளும் அந்த சுகம், 

ஈரேழு புவனங்களிலும் உனக்கு கிடைத்திடுமா?

பாரேழ் அளந்த பரந்தாமா,

பவளவாய் திறந்திடுவாய்!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s