(நாச்சியார் மறுமொழி − 67)


மாயன் செய்த மாயமோ?

மனம் கொள்ளை போனதே!

ஆயன் செய்த அதிசயமோ?

அகம் அடிமையானதே!
வேயன் ஆடும் விளையாட்டோ?

உள்ளம் உருகி நின்றதே!

காயம் இதுவும் கரைகிறதே, இது

கண்ணன் லீலை ஆனதே!
நிலவும் என்னை எரிக்கிறதே!

நங்கை என்ன செய்வனோ?

உலவும் தென்றல் காற்றுமே, எனை

உருக்குலைய செய்யுமோ?
மலர்கள் கொண்ட நாற்றமும்,

மங்கை என்னை வாட்டுதே;

உலர்ந்த எந்தன் மேனியும்,

உள்ள இருப்பைக் காட்டுதே!
கருமை நிறம், கண்டாலே,

கண்கள் அவனைத் தேடுதே!

இருப்பும் கொள்ளவில்லையே;

இதயம் அவனை நாடுதே!
பெண்ணின் வருத்தம் புரியாமல்,

என்னை அவன் கொல்வதென்?

எந்தன் நிலையை அவன் உணர,

நான் சொல்லும் வார்த்தை, இனியுமென்?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s