​(இது, கவிதை அல்ல… ராதையின் நெஞ்சில், கண்ணன் பால், கொண்ட  காதல் நெருப்பு, நமக்காக…..)ராதையின் நெஞ்சமே….(1)

உன் தரிசனத்தால்,

என் உள்ளம் சந்தோஷிப்பதை−

என் கண்களின் ப்ரகாசம்,

உனக்குச் சொல்லவில்லையா?
அருகினில் நீ வரும் பொழுது, 

நெஞ்சம் படபடத்து,

அச்சமும், நாணமும் சங்கமிக்க,

நான் தலை குனிவதில், 

என் பெண் மனம் உனக்குப் புரியவில்லையா?
எனது இந்த அலங்காரங்கள் எல்லாம்,

உன் ஒருவனுக்காக மட்டுமே என்பதை,

ஏன் நீ இன்னமும் அறியவில்லை?
எனது கண்களின் பாஷையைப் 

புரிந்து கொள்ள, நீ, 

இன்னமும் எவ்வளவு நாட்கள் 

எடுத்துக் கொள்வாய்?
மலை முகட்டைப் பனி −

மூடிக் கொண்டிருப்பதைப் போலவே, 

உன் நினைவுகள், 

என்னை ஆக்ரமித்துக் கொண்டிருக்கின்றன!
சூரிய வெளிச்சம் பட்டதும் உருகும் பனியாக−

உன் பார்வை பட்டதும் நான் கரைகின்றேனே!
மழை மேகங்கள் மயிலை ஆடச் செய்லது போல்,

உன் நினைவுகள், தன்னை மறந்து, 

என்னை ஆட வைக்கின்றன!
புல் நுனியில் உள்ள பனித்துளியின் சிலிர்ப்பு, 

என் மனதில் உள்ள உன் நினைவுகளுக்கு, 

எப்படி வந்தது?
குளிர் காலத்தில், அனல் அடுப்பின் 

அருகாமை தரும் சுகமாக, 

இராக் காலங்களில், உன் நினைவுகள்−

எனக்கு இருக்கின்றன!
நதி, கடலில் சங்கமிப்பதைப் போலவே, 

நான், உன் உள்ளம் எனும் கடலில் கலந்திடவே, விழைகிறேன்!
(தொடரும்…)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s