​(ராதையின் நெஞ்சமே…..) − (2)

உன் உறவின் மயக்கத்தில் உறங்காமல்

இருந்த இந்த கண்கள், இன்று−

உன் பிரிவின் துயரில்,

தூங்காமல் இருக்கின்றன!
உன்னைக் காண வேண்டும் என்று−

ஓர் இரவெல்லாம் ஏங்கித் தவித்த உள்ளத்தை,

இந்தக் கண்கள், ஏனோ− 

புரிந்துக் கொள்ளவில்லை;

உன் மேனி, என் பார்வையில் பட்டதுமே,

அவை, படபடத்துக் கொண்டு, 

நிலம் நோக்குகின்றன!
உன்னுடைய பார்வைகளை, நீ 

பரிசாகத் தரும் பொழுது−

என் இதயக் கரங்களே, 

அவற்றை, ஏற்றுக் கொள்கின்றன!
நீ இல்லாத என் உலகில்,

வெளிச்சத்திற்கு, 

நான் என்ன செய்வேன்?
என் மௌனம், உன்னைச்

சங்கடப்படுத்த வேண்டும்,

என்றே நான் எதிர்பார்க்கிறேன்!
என் பாராமுகம், உன்னை

பரிதவிக்கச் செய்ய வேண்டும் என்ற−

என் நியாயமான எதிர்பார்ப்பில்,

என்ன தவறு இருக்க முடியும்?

என் காதலின் எதிரொலியை,

உன்னிடம், நான் வேறு எவ்வழியில்,

கண்டு கொண்டு விட முடியும்?
என் காதலையே புரிந்து கொள்ளாத நீ,

என் கண்ணீரின் காரணத்தை மட்டும்.

புரிந்து கொள்ளப் போகிறாயா?
எண்ணையில்லாத தீபம் 

எரிய மறுப்பது போல்,

உன்னைத் துறந்து, என் உள்ளம்−

வாழ மறுக்கிறது!
என் உள்ளத்தில், உனக்காக ஒரு 

ஆலயம் அமைத்து,

வெகு காலமாகிறது;

நீ தான், தெய்வமாக, 

அங்கு வந்து அமரவில்லை!
அந்த மலர், மதுவோடு,

வண்டிற்காக காத்திருக்கிறது…

நான், தீராக்காதலோடு,

உனக்காக காத்திருக்கிறேன்!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s