​(ராதையின் நெஞ்சமே…)  (3)

எனக்காக, நீ ஏங்கித் தவித்த−

இரவுகளைப் பற்றிச் சொல்;

உனக்காக, நான் உருகிய−

ஒவ்வொரு விநாடியையும்,

அறிமுகப்படுத்தி வைக்கிறேன்!
உன் மீது நான் கொண்டுள்ள

காதலின் ஆழத்தைப் பற்றி அறியாதவர்களே−

கடலின் ஆழத்தைப் பற்றி பேசுகிறார்கள்!
உன் புன்னகையின் ஒளியில்,

என் நெஞ்சில், இன்பப் பூக்கள்−

ஓராயிரம் புஷ்பிக்கின்றன..
எனது வாயிலிருந்து உதிர்கின்ற

ஒவ்வொரு வார்த்தையும், 

உன்னோடு தான், கோர்த்துக் கிடக்கின்றன!
விண்ணிலிருந்து விழுகின்ற, ஒரு துளி−

மழை நீருக்காகவே−

சாகபட்சி காத்திருக்கின்றது!
இந்த சூரியகாந்தி, அந்த ஆதவனின்

வருகைக்கு,

ஆவலோடு காத்திருக்கின்றது;

அந்த அல்லியோ, தண்ணிலவின்

தழுவலுக்காக, தவிப்போடு,

காத்திருக்கின்றது;

இந்த மலர்களின் இடையில்,

நானும் ஒரு மலராய் மாறி,

உன்னுடைய வருகையை,

எதிர்நோக்கி இருக்கின்றேன்!
சில நேரங்களில், உன் கண்களால், 

அன்பை வர்ஷித்து, என்னை,

ஆட்கொள்கிறாய்;

பல நேரங்களில், உன் பாராமுகத்தினால்,

என்னை பரிதவிக்க விடுகாறாய்!

இது ஏனோ?
என் கண்களில், உன் பிரிவாற்றமையால்,

பெருக்கெடுத்த நீர், வற்றிப் போயிருக்கலாம்;

ஆனாலும்,

உன் நினைவுகளின் ஈரம் மட்டும்,

எப்பொழுதும், ஈரேழு ஜென்மங்களுக்குப்

போதுமான அளவில், பாரித்து நிற்கிறது!
காலங்கள் மாறினாலும், காட்சிகள் மாறினாலும், நான் உன் மீது, கொண்டுள்ள காதலில், 

ஒரு மாற்றமும், இருக்கப் போவதில்லை!
ஊமையாக இருந்து நீ,

என்ன சாதித்து விட்டாய்?

வாய் திறந்து பேசி, என்

வாழ்வை வளமாக்கக் கூடாதா?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s