(மன்னார்குடி, திரு. சீதாராமன் ஶ்ரீனிவாஸன் அவர்களது, இன்றைய மன ஓட்டம், இங்கு, அடியேனது வார்த்தைகளில் அமைந்துள்ளது…)

உன்னை நினைக்க விழையும் மனது,

துன்பச் சுமையால் ஆனது பழுது;

இன்பம் நாடும் எந்தன் நெஞ்சம்−

எப்பொழுதுமே, ஒரு இலவம் பஞ்சு!
கொஞ்சமேனும் இந்த மனதில், உறுதி என்றும் இருந்ததில்லை;

தஞ்சம் உந்தன் தாளிணை என்று, எந்தன் உள்ளம், வரித்ததில்லை;

வஞ்சகமாய் வந்த நோய்கள், தாமும் நன்கு உறங்கிடவே−

பஞ்சணையாய் என் உடலம் தந்து,

பரிதவித்தே நானிருந்தேன்!
இன்று ஒரு துன்பமென்றால்,

நன்று, நாளை, வேறு வரும்;

என்றெனெக்கு விமோசனமோ

என்று எண்ணி முடித்து மீள்வதற்குள்,

நான்கு கால் பாய்ச்சலிலே−

நோய் நொடியும் தாவி வரும்;

நாள், ஆண்டாய் அனுபவிக்க, 

தேகம் அங்கு நலிந்து விடும்!
பற்று இந்த பானையின் மேல், வைத்து நானும், மதியிழந்தேன்;

உற்ற துணை, என்னுள்ளே உறைவதையும், மறந்தொழிந்தேன்;

பற்று வீணில், மற்றெதென் மேலும்,

வைத்திடாமல், இருந்து நானும்,

கற்று உந்தன் திருநாமம், கணமும் தப்பாது, இனி நினைப்பேன்!
என் வினைகள் தந்த பரிசாக, என் வாதைகளை நான் ஏற்க,

வந்த வழி அவை சென்றிடுமே, வாட்டம் ஏனோ, சொல் மனமே!

வைகுந்தன் துணை வருவான்,

பயிர் காக்கும் உயிர் மழையாய்;

வை நீயும் சிந்தை அவன் மேல், 

வாரி அணைப்பான், தன் சேயாய்!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s