​(எனதானான், யதுநந்தன்….)

தளர்ந்தது தேகம்; நரைத்தது ரோமம்;

தள்ளாட்டம் நடையில்; தயக்கங்கள் மதியில்;

தயாபரன் உன்னைப் பிரிந்துழன்ற எனக்கு−

தாங்கிடும் இரு கரம், தந்ததும் என்ன?
தாயினும் சாலப் பரிந்ததும் என்ன?

சேயின் வழுவுகள், மறந்ததும் என்ன?

நாயினும் கீழோன், நல்லடி சேர−

நீயும் உன் அருளை, நிறைத்ததும் என்ன?
நேற்றையப் பொழுதில், நினைத்திலன் நானே;

இன்றைய பொழுதோ, இசைந்திலன் நானே;

மற்றைய காமங்கள், மடியினில் மகிழ்ந்த−

மனிதப் பதருக்கு, மனம் கனிந்ததும் என்ன?
இருளாம் கொடுவினை, இழைத்திருந்தேனே;

பொருளாம், உன் பதம், புறக்கணித்தேனே!

மருளாம் மனத்தால், மறந்தொழிந்தேனே;

அருளாம் கடல் நீ, ஆட்கொண்டதென்ன?
ஈதென்ன ஈகை, முன் உணர்ந்தறியேனே;

ஈடில்லாக் கருணை இது, கண்டறியேனே;

யாதுமாகி நிற்கும் என் யாதவக் கொழுந்தே!

யானும் உன் கருணைக்கு, இலக்கு ஆனதுமென்ன?
அடியேனை, உன் அன்பால், அணைத்ததும் என்ன?

ஆறாத துயரங்கள், கரைத்ததும் என்ன?

நெடியோனே! நீ என்னை நயந்ததுமென்ன?

நலிந்தோனை உய்வித்து, உகந்ததுமென்ன?
யான் பெற்ற பேறும்,  வார்த்தையில் அடங்குமோ?

யதுநந்தன் பார்த்திருக்க, வினையுமே தீண்டுமோ?

வானாளும் வைகுந்தன், வலிந்தென்னை ஏற்றானே;

தேனாளும் பாதங்கள், இனி, எந்நாளும் எனதாமே!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s