(ஶ்ரீக்ருஷ்ண யாத்ரா − 2)

((இன்று காலை, முதல் பயணம், தன் ஒற்றை விரலால் அனாயாஸமாக குன்றமேந்தி குளிர்மழைக் காத்த, அந்த கோவர்த்தனகிரி நோக்கி… என்ன சொல்வேன்?..என்ன சொல்வேன்?.. வண்டி நிற்கும் இடத்திலிருந்து, கோவர்த்தனகிரி சமீபம் வரை (சுமார் 200மீட்டர்) மணலில் நடை.. அடியேன் சென்ற போது உச்சி வெயில் நேரம்.. ஆனால், நம்பவே மாட்டீர்கள்… அவன் அரசாங்கத்தில் ஜட வஸ்துகளுக்குக் கூட, அவன் குணம் ஏறி விட்டதோ எனும்படியாய் சற்றும் சுடாத சில்(!) என்ற மணல்வெளி…ஒரு கல் இல்லை, கட்டி இல்லை..கால் உறுத்தலில்லை, காலுக்கு வருத்தமும் இல்லை.. எதிரே கல்லும், பாறைகளும், மரங்களும், செடிகளுமாய், இங்கே, எப்படி இது சாத்யம்?.. வழக்கமாக மலையைச்சுற்றியுள்ள கொஞ்சத் தொலைவுவரையுள்ள ப்ரதேசம்..மலைப்பாங்காக அல்லவா இருக்கும்? இதுவும் அவனுடைய லீலைகளில் ஒன்றோ?..)

அடைமழையது தொடர்மழையாய்−
அமரேசன் சினமழையாய்,
இடைவிடாத சீற்றமேறி−
இன்னலையே பொழிந்தது!

தடையுடைத்து, பார்க்கும்யாவும்,
தன்னுள் வெள்ளம் விழுங்கவும்−
மடைதிறந்த அருள் வெள்ளம்,
மாதவமாய் எழுந்தது!

கடைக்கோடி உயிர்வரையும்−
கருணை என்னும் காப்பளித்து,
குடையாக குன்றமேந்தி−
குணத்தோன்றல் அணைத்தது!

இன்று வரையில் நிற்கின்ற−
அன்று செய்த அற்புதம்,
நன்று விழியில் வைத்திட−
சென்று யானும் சேவிக்க……

ஈதென்ன அதிசயம்,
இது எங்கனம் சாத்தியம்!
யாதவனின் பூமியில்−
எதிலுமா இந்த சாந்நித்யம்?..

பாதம் பட்ட காரணத்தால்−
பஞ்சாக, மண் மாறுமா?
வேத நாதன் நடந்திடவே,
விழைந்து தன்னை மாற்றுமா?

உச்சி வெயில் நேரத்திலும்−
உஷ்ணமில்லா மண்ணதுவாய்,
உறுத்தி வருத்தம் அளித்திடாது−
ஒரு கல்லுமில்லா மணல்மலராய்−

யார் செய்தது இந்த அற்புதம்?
யார் கழலுக்கிது ஆராதனம்?…

ஆறறிவு கொண்டதனால்,
ஆராயும் குணமிருக்க−
பேரன்பெனும் தகுதி விஞ்சி, என்றும்−
பெம்மான் கழல் பற்றிடுமா?…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s